Julia Lindholm

Olen 34-vuotias kahden pienen lapsen äiti Espoon Leppävaarasta. Perheeseeni kuuluu puoliso sekä 3- ja 1-vuotiaat lapset. Olen Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen sekä hyvinvoinnin ja terveyden toimialan ruotsinkielisten palveluiden neuvottelukunnan varapuheenjohtaja.

Työssäni toimin johdon konsulttina talous- ja ICT-projekteissa julkishallinnon asiakkuuksien parissa. Olen ollut mukana muun muassa hyvinvointialueiden talousvalmisteluun, sote-ICT-hankkeisiin sekä kuntien taloudenohjaukseen liittyvissä projekteissa. Vapaa-aikaani vietän vapaaehtois- ja järjestötoiminnan parissa sekä mökillä Siuntiossa. Rakkaimpiin harrastuksiini kuuluvat luonnossa liikkuminen perheeni kanssa, karaoke sekä lumilautailu.

Hyvinvointialueelle nopea hoitoonpääsy, terapiatakuu ja lapsiperheiden lähipalvelut 

Olen ehdolla aluevaaleissa sillä haluan varmistaa, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen johtava toimintaperiaate on laadukas, nopea ja oikea-aikainen hoito sekä palveluiden joustavuus. Jonoja tulisi lyhentää esimerkiksi palvelusetelien laajemmalla käytöllä. Palveluseteleillä voidaan lisätä myös ihmisten valinnanvapautta eri palveluntuottajien, palvelumuotojen ja toimipisteiden välillä. Esimerkiksi digi- ja etäpalveluissa julkinen sektori on pahasti yksityistä jäljessä, vaikka digipalvelut ja etävastaanotot olisivat monelle mieluinen palvelumuoto. Hyvinvointialueen asukkailla tulee kuitenkin aina olla mahdollisuus halutessaan käyttää myös lähipalveluita. Palveluiden nopea, oikea-aikanen ja joustava saatavuus on kuitenkin tärkeintä. Ei se, kuka palvelut järjestää. Kaikkien palveluiden laatua tulee valvoa tarkasti järjestäjästä riippumatta. 

Hyvinvointialueella pitäisi myös toteuttaa terapiatakuu ja parantaa mielenterveyspalveluihin pääsyä. Oireen mukainen hoito täytyy alkaa nopeasti ja pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon tulee järjestyä kaikille tarvitseville. Oikea-aikaisen ja matalan kynnyksen mielenterveystyön ennaltaehkäisevä vaikutus on suuri, ja laadukkaat mielenterveyspalvelut parantavat asiakkaiden elämänlaatua. Lisäksi tutkimusten mukaan panostukset mielenterveystyöhön johtavat mm. sairausetuuksien ja terveydenhuollon muun käytön vähenemiseen. Myös vaikutus työkykyyn ja työn tuottavuuteen on positiivinen. 

Lapsiperheiden palvelut, kuten neuvola, on säilyttävä lähellä perheitä. Turvataan myös ennaltaehkäisevien palveluiden kuten lapsiperheiden kotipalvelun ja perhesosiaalityön resurssit. Neuvolaverkostoa ei saa supistaa. Esimerkiksi Espoossa äitiysneuvola-aikoja ei välttämättä saa omasta lähineuvolasta oikealle raskausviikolle, ja myös leikki-ikäisten neuvola-ajoista on pulaa. Oppilashuolto, esimerkiksi kuraattorit ja psykologit kuuluvat lähelle lapsia ja nuoria. Muun muassa koulupsykologeista on jatkuvasti pulaa ja koronan myötä pahoinvointi kouluissa on entisestään lisääntynyt. Heidän työpanostaan ei pitäisi lähteä jakamaan muihin tehtäviin. 

Lue lisää minusta ja aluevaaliteemoistani: 
Kotisivut https://julialindholm.fi/ 
Facebook https://www.facebook.com/julialindholmfi 
Instagram https://www.instagram.com/juliavalimaki/ 
Twitter https://twitter.com/julialindholm 

Muista käyttää ääntäsi!