Kaisa Penttilä

Asun Espoon Kilossa ja synnyin 58 vuotta sitten Lappeenrannassa. Minusta tuli espoolainen 1980-luvun lopulla, kun aloitin opiskelut Puustellinmäellä näkövammaisten koulussa, josta valmistuin it-ammattiin. Työskentelen edelleen it-asiantuntijana. Olen kasvattanut 2 paljasjalkaista espoolaista aikuisiksi ja minut voit nähdä liikkuvan suur-Leppävaaran alueella opaskoirani Claran kanssa. Yritykseni Sokkotaito markkinoi näkövammaiskäsitöitä sekä konsultoi näkövammaisuuteen liittyvissä asioissa. 

Tulevassa hyvinvointialueen päätöksenteossa on kyseessä terveyteen, turvallisuuteen ja sosiaali-asioihin liittyvät tärkeät järjestelyt. Toimintaa tulee järjestää käyttäen resursseja oikein ja siten taataan kaikille tarvittavat palvelut. 

Terveydenhuollon on toimittava, ihmisten on päästävä tarvitsemaansa hoitoon joustavasti. Hoitohenkilökunnan jaksamista tulee tukea työtehtäviä 
järjestelemällä rationaalisesti ja tiimejä hyödyntäen. Jokaisen tulee voida tehdä koulutustaan vastaavaa työtä, jolloin työn mielekkyys säilyy. Potilastietojärjestelmä tulee suunnitella käytettäväksi ja yhteistyötä järjestelmien suunnittelussa ja ylläpidossa tulee tehdä toisten hyvinvointialueiden kanssa. Yhteistyöllä vältymme saman pyörän keksimiseltä aina uudestaan ja uudestaan.

Digitaaliset kanavat säästävät resursseja kaikilta ja niiden käytettävyyttä sekä saavutettavuutta tulee kehittää niitä varten, joilla valmius on olemassa. Rinnalla tulee kuitenkin säilyttää sekä puhelinpalvelut että henkilökohtaiset kohtaamiset.

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden arkea tukevat palvelut tulee toteuttaa yhteistyössä käyttäjien kanssa ja järjestöjen tietämys tulee huomioida suunnittelussa, jotta kalliilta mukautuksilta jälkikäteen vältyttäisiin.

Toimiva vammaisten lakisääteinen kuljetuspalvelu tulee saada turvalliseksi ja toimivaksi, jotta itsenäinen asioiden hoito ja liikkuminen on mahdollista. Toimiva kuljetuspalvelu säästää muista tukipalveluista.

Pitkäaikaissairaiden hoitoon pääsy ja hoitotarvikkeiden jakelu tulee toimia yhtäläisesti koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tarvikkeiden hankinnan järkeistäminen ja yhdistäminen säästää myös kustannuksia, kun huomioidaan todelliset tarpeet.

Omaishoitajien ja läheisten jaksamista tulee tukea ja mahdollistaa heille lomajaksoja. 1-tyypin diabetes lasten perheen huoltajille tulee tarjota mahdollisuus saada luotettava hoitaja kotiin jaksamisen sitä vaatiessa.

Kaisa Penttilä
http://www.sokkotaito.fi/
Facebook Kaisa Penttilä