Erityisperheiden tarpeita huomioiden

5.6.2021

Elokuussa 2021 Espoon Leppävaaraan avataan autismikuntoutukseen suuntautunut lastenkeskus. Kuntoutus on kokonaisvaltainen ja kuntoutuksen aikana käytetään autismikirjon lapsille tutkimuksissakin tehokkaaksi todettuja ABA- menetelmiä. Kuntoutus on suunnattu 2-8-vuotiaille autismikirjon lapsille.

Tämä uutinen on todella iloinen monille erityslapsen perheille. Tämänkaltainen kuntoutuskeskus on oli kovasti odotettu ja niillä on tarve tulevaisuudessakin. Autismiliiton mukaan autismikirjon häiriö on aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka vaikuttaa, miten ihminen viestii ja on vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sekä siihen, miten hän aistii ja kokee ympäröivän maailman.

Autismikirjoa esiintyy kaikkialla maailmassa ja eri tutkimusten mukaan sitä esiintyy väestöstä noin 1-1,2 %:lla. Suomessa voidaan tämän perusteella arvioida olevan ainakin 55 000 autismikirjon ihmistä. Vuodesta toiseen autismikirjon esiintyminen kasvaa, ja se on huolestuttava ilmiö.

Onko Espoon kaupunki valmis tarjoamaan laadukkaita palveluita erityislapsille ja heidän perheille?

Tämän hetkinen tilanne näyttää, että on huutava pula osaavista asiantuntijoista, jotka pystyvät ammattitaidolla tekemään varhaisia diagnooseja ja työskentelemään erityislasten kanssa tavalla, että heitä kuntoutetaan ja siten heidän toimintakykynsä kasvaa. Diagnoosi tulee tehdä ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta, koska kuntoutuksesta saadaan suurin hyöty varhaisessa vaiheessa, kun aivot vielä kehittyvät. Erityislasten palveluissa varhaisella puuttumisella onkin iso merkitys tulevaisuutta ajatellen.

Tarvitaan uudistuksia ja restrukturaatio kaupungin palvelujärjestelmässä.
1. Painopiste varhaiseen tunnistamiseen, diagnosointiin ja varhaisen kuntoutukseen.
2. Kaupungin palveluissa pitää muuttaa painopiste asiantuntijoiden työllistämiseen, ei virkamiesten.
3. Käyttää maahanmuuttajataustaisten ammattilaisten osaamista ja auttaa heitä laillistamaan suomalaisia koulutuksia vastaavia koulutuksia heidän kotimaistaan. Näin he voivat työskennellä omien kieliryhmien asiakkaiden kanssa ja jonotusajat asiantuntijoiden vastaanotoille lyhenevät.

Sellainen investointi ilman muuta kannattaa. Yhteiskunnalle on paljon kalliimpaa järjestää korkeatasoinen ja erityinen hoiva ja apu, kuin jos lasta kuntoutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällöin valmiudet vuorovaikutukseen, itsensä huolehtimiseen ja osallisuuteen kasvaa. Jokaisella on oikeus osallistumiseen!

Elizaveta Tilli - 758