Miten voit muutoksessa?

5.4.2021

Suomessa ja koko maailmassa on sekava tilanne koronaviruksen kiertäessä ihmisten keskuudessa. Muutos vaikuttaa Espoossa konkreettisesti monellakin sektorilla. Länsimetro on kallis investointi ja nyt se kulkee puolityhjänä, kansainväliset yritykset kärvistelevät matkustusrajoitusten kanssa, paikalliset yritykset puolestaan ovat kohdanneet asiakaskadon. Yrittäjien lähilauantai oli aiottua toisenlainen, kun monet yritykset olivat joutuneet sulkemaan ovensa. Kauppakeskukset loistavat puolityhjyydellään. Ravintolat ovat kiinni. Espoossa elämä jatkuu ja pohditaan mitä on se ”uusi normaali”? Mikä onkaan hintalappu koronan jälkeen? Miten edistetään espoolaista elinkeinoelämää ja parannetaan ihmisten hyvinvointia arjessa - veroja nostamatta?

Leppävaarassa kaupunkisuunnittelu on muuttamassa kaupunkikeskuksen muotoa. Pikaraitiotie valmistuu, huippukorkeita kerrostaloja odotellaan muuttamaan kaupunginosan siluettia ja rakentaminen käy kiivaana. Turvallisuus ei merkitse leppävaaralaisille vain tietoturvaa, vaan myös turvallista liikkumista, erityisesti aseman lähellä.  Muutos on väistämätöntä. Miten se tehdään ihmistä ajatellen?

Koronan edetessä henkinen jaksaminen on monilla äärirajoilla. Koitetaan kestää, rokotukset ovat Espoossakin jo pitkällä. Erityisesti nuorten ja ikääntyvien tilanne huolestuttaa. Jatkuva oppiminen olisi tärkeää, mutta mistä voimavarat? Etäily jatkuu. Toivotaan, että syksyllä päästään tapaamaan toisia kasvokkain. Lähiluonto ja luontoarvot ovat ensiarvoisen tärkeitä jaksamisen kannalta.  Liikkumiseen kaupunkipyöriä tarvitaan esimerkiksi Keraan, Lansaan, Kiloon ja Karakallioon. Rantaraitista saakoon kaikki nauttia, ja joskus se voi kulkea etäämmälläkin rannasta.

Ikääntyvillä espoolaisilla täytyy olla valinnanvapaus hoivaan, joka voi olla monenlaista esimerkiksi kotikäyntejä, puhelinsoittoja, kokonaisvaltaista huolehtimista.

Tavoitteenani on yrittäjämyönteinen ja osaava Espoo, jossa tuetaan kansainvälistymistä ja jatkuvaa oppimista. Tämän lisäksi välitetään ihmisestä ja annetaan perheille valinnanvapaus palvelujen suhteen.

Minulle tärkeitä teemoja taloudellisesti hyvinvoivassa luonnonläheisessä Espoossa ovat:
·       Yrittäjämäinen ote elämään - yrittäjyydelle ja kansainvälistymiselle kannustimia
·       Koulutus väylänä työllistymiseen ja jatkuvan oppimisen edistäminen
·       Työelämässä joustavat ratkaisut jaksamiseen ja vanhemmuuden tukemiseen
·       Ikääntyvien laadukkaat ja riittävät peruspalvelut
·       Velkaantumisen hillitseminen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kehittämällä poistaa veroäyrin korotustarpeen

Laadukas ja hyvä arki Espoossa saavutetaan pienillä teoilla.

Sydämellä ja sisulla, 
Päivi Käri-Zein