Nuoren työttömyys hidastaa itsenäistymistä

22.4.2021

Kesä 2020 jäi monen nuoren ansioluetteloon isona aukkona. Tuleva kesä näyttää valoisammalta, vaikka eihän siitä voi vielä täysin varma olla. Monet koronarajoituksista ovat kohdistuneet juuri nuoriin ja vaikutukset ovat moninaisia ja pitkäkestoisia. Hallitukselta tarvitaankin nyt päätöksiä nuorten valoisammalle tulevaisuudelle, joista yksi on työllisyyttä edistävät toimet.

Koronaepidemia kasvatti etenkin nuorisotyöttömyyttä. Helmikuussa 2021 oli 38 841 alle 25-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, kasvua edelliseen vuoteen 30 prosenttia. Nuorisotyöttömyyden kasvu on suurinta Uudellamaalla, yli 77 prosenttia. Pysäyttäviä lukuja.

Jos nuoren työllistyminen pitkittyy, on sillä vaikutuksia tulevaisuuden tulokehitykseen, mahdollisuuteen itsenäistyä, itsetuntoon ja lisäksi syrjäytymisen riski kasvaa. Ensimmäinen työpaikka on tärkeä, nyt monen työllistyminen koronan johdosta on ollut vaikeaa. Nuoret työllistyvät usein palveluammatteihin, joihin korona on iskenyt kovaa. Nuorten työllistymisen haasteita on toki ollut jo ennen koronaa, mutta korona on nostanut tämän teeman, ja monta muuta, yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jotain hyötyä koronastakin.

Maaliskuussa käynnistyi Espoossa työllisyyden kuntakokeilu, joka täällä tunnetaan nimellä Työllisyys Espoo. Työllisyys Espoon asiakkaaksi siirtyi 18 000 espoolaista työnhakijaa, joista 5000 on alle 30-vuotiaita.

Työllisyyden kuntakokeiluilla on mahdollisuus auttaa vaikeasti työllistyviä työllistymisessä. Mutta kokeilun päällä on myös harmaita pilviä. Tavoitteisiin päästään, jos työvoimapalvelut resursoidaan riittävästi. Työttömyyden syyt ovat moninaisia ja kuntakokeiluiden tarjoamalla henkilökohtaisella omavalmentajalla on merkittävä rooli työllistymisen edistämisessä. Asiakkaan kokonaisvaltainen tilan kartoittaminen ja yksilöllinen tuki on äärimmäisen tärkeää.

Monen nuoren kohdalla polku ei välttämättä ole suoraan avoimille työmarkkinoille. Toisinaan ensin tarvitaan osaamisen vahvistamista tai erilaisia palveluja, kunnes ollaan valmiita joko jatkamaan opintoja tai siirtymään työelämään. Kuntakokeilun tueksi rakennetussa verkostossa on monenlaista osaamista sekä tuki- ja ohjauspalveluita, kuten työpajatoimijat, joita on hyödynnettävä työllisyyden edistämisessä.

Kuntakokeiluiden vahvuus on paikallistuntemuksessa sekä työllisyyspalveluiden saatavuuden paranemisessa, joka nopeuttaa palveluihin pääsyä. Kaikki tämä edesauttaa työllistymisessä. Kuntakokeiluissa mukana olevat kunnat pääsevät nyt myös itse vaikuttamaan kuntalaistensa työllistymisen edistämiseen. Kokeilu onkin hyvä hetki valmistautua työllisyyspalveluiden siirtymiseen kuntiin. Kun sote poistuu, tilaa syntyy työllisyyspalveluille.

Herttaliisa Tuure
herttaliisa.fi