Uusia ratkaisuja etsimässä

13.2.2021

Koronakriisi paljastaa yhteiskunnassa epätoimivia kohtia ja toimintamalleja samalla kannusten uusien ratkaisujen etsimiseen. Kun ihminen tulee Suomeen työn perään, hänen kanssaan yleisesti tulee myös perhe: puoliso ja lapset. Huolimatta siitä, että puolisolla voi olla korkea koulutus ja ammatti, hänellä on usein vaikeuksia löytää itselleen työtä Suomessa.

Mistä se johtuu?

Monet tutkinnot tarvitsevat Suomessa uudestaan laillistamisen, esimerkiksi opettajan, psykologin, puheterapeutin ammattia ei saa harjoitella ilman viranomaisten lupaa. Monesti laillistamisen polkua on turhan monimutkainen, raskas ja pitkä. Tuloksena on, että maahanmuuttajataustainen korkeasti koulutettu ammattilainen jumiutuu epätoivoon, palvelun tarvitsevia on vuoden pituisissa jonoissa, turhautuminen kukoistaa.

Osallisuus on yksi keskeisistä käsitteistä Espoon kehitysohjelmassa. Näen, että kunnan tasolla on työkaluja ratkoa pätevyyden nopean tunnistaminen maahanmuuttajataustaisilla. Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta on olennaista luoda uusia nopeita polkuja jo täällä asuville maahanmuuttajataustaisille, jotta he ovat osa yhteiskuntaan. Se voi olla oppisopimuksen kaltainen toimintamalli: henkilö toimi rajoitetulla luvalla ja samalla täydentää kunnan järjestetyllä koulutuksella osaamista, savuttaakseen Suomessa olevat ammattiehdot. Esimerkiksi jos etsimme pääkaupunkiseudulla asuvat venäjänkieliset puheterapeutit, jotka voivat tarjota palveluja venäjänkielisille perheille välittömästi ilman vuosia kestävää pätevöitymistä. Tässä toimintamallissa myös säästetään tulkkauspalveluissa. Näin kunnan ruuhkaantunut palvelujärjestelmä helpottuu, perhe saa palvelua ja ongelmiin apua ja ammattilainen palvelee osa-aikaisesti ja samalla täydentää koulutusta ja laillistuu.

В поиске новых решений

Корона-кризис обнажает неработающие конструкции и алгоритмы в социально-трудовой сфере, подталкивая к поиску новых решений. Когда человек переезжает в Финляндию по трудовому контаркту, вместе с ним переезжает и его семья. Несмотря на то, что у другого члена семьи может быть высшее образование и опыт работы, он испытывает значительные трудности с трудоустройством.

Почему так происходит?

Такие профессии как учитель, логопед, дефектолог, психолог нуждаются в лицензировании по критериям местного законодательства. Процесс получения лицензии на работу в этих областях очень длинный, запутанный и тяжелый. До сих пор нет четких и понятных алгоритмов, позволяющих в разумные сроки получить специалисту из другой страны финскую лиценцию и разрешение работать по этой специальнсоти в Финляндии. В итоге, иммигранты с высшим образованием и востребованной профессией не могут трудоустроиться в Финляндии, фрустрируются и порой даже опускают руки. И это происходит параллельно с тем, что очереди к специалистам только растут, чтобы попасть к логопеду, порой приходится ждать целый год своей очереди.

Активное участие горожан в жизни города Эспоо это один из основных стратегических девизов развития города. Полагаю, что у города Эспоо есть возможность начать решать данный вопрос с иностранными специалистами качественно новым образом. Для конкурентоспособности Финляндии необходимо обеспечить быструю и работающую схему лицензирования и интеграции в трудовую жизнь иностранных специалистов. Необходимо разработать алгоритмы, при которых специалист проходит необходимое для лицензирования обучение, и параллельно работает по профессии с временной лицензией в данной сфере. Например, в столичном регионе проживают русскоязычные логопеды, которые уже сейчас могли бы работать с русскоязычными детьми столичного региона. В такой ситуации ребенок своевременно получает логопедическую помощь на русском языке, это важно, так как у многих детей именно русский язык родной, несмотря на то, что они родились в Финляндии. Параллельно разгружается муниципальная очередь к логопеду, и убирается затрата на переводчика для ребенка у финскоязычного логопеда. Людям важно реализовываться профессионально и обретать релевантный социальный статус в новой стране проживания.

Elizaveta Tilli

Yhteystiedot:
https://www.facebook.com/elizaveta.tilli/
https://www.instagram.com/elizavetatilli/
https://www.linkedin.com/in/elizaveta-tilli-08b90b71/