Yhteistyötä ja tekemisen meininkiä

2.6.2021

Ensimmäisessä Leppävaaran Kokoomuksen blogissani aiheena oli elinvoima, Kuinka se vaikuttaa hyvään
arkeen Espoossa ja Kuinka monipuolinen aihe elinvoima onkaan kun sitä lähtee pohtimaan. Tässä
kirjoituksessa aiheena on toinen pääviestini: yhteistyö.

Yhteistyön merkitystä olen päässyt pohtimaan ja kehittämään aiemmissa työpaikoissani mutta
nykyisessä tehtävässäni Espoon kaupungin kestävän kehityksen tiimissä se konkretisoituu ihan uudella
lailla. Kaupungille yhteistyö eri toimijoiden kanssa tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia oppia uutta ja
kehittyä, yhteiskehittää, kuunnella puntaroida, muuttua, suunnata, priorisoida, tehostaa, parantaa ja
myös säästää.

Työssäni saan tehdä yhteistyötä niin kansainvälisten kuin espoolaistenkin toimijoiden kanssa.
Koulutuksen ja tutkimuksen toimijat tarjoavat oman kulmansa, yritykset omansa, järjestöt ja asukkaat
otetaan myös mukaan yhdessä tekemiseen, jossa uudet merkittävät ideat ja innovaatiot syntyvät
nimenomaan yhteistyöllä, niin ne parhaat syntyy. Koska yhdessä olemme enemmän.
Yhdessä ja enemmän, klisee vai tosijuttu? Kansainvälisen hankkeen vastuutehtävässä kaupunkien välisen
yhteistyön voima on tullut monella tapaa jo esiin. Kaupungit ovat toki erilaisia mutta erilaisuus ei
tarkoita sitä etteikö muilta voisi oppia. Sitten tarvitaan kykyä ja resurssia muuttaa muilta opittua omaan
organisaatioon sopivaksi.

Mutta se yhteistyö mitä eniten toivon Espooseen on asukkaista lähtevä, asukkaiden välinen ja keskeinen
yhteistyö. Se tarjoaa mahdollisuuksia torjua syrjäytymistä, yksinäisyyttä, jakamaan osaamista, palveluja
ja tavaroita uudella tavalla. Se voisi luoda uudenlaista turvallisuutta kun asukkaat itse loisivat yhdessä
olemisen ja yhteisestä välittämisen kulttuuria paikallisesti. Tätä työtä kaupunki voi tukea, innostaa ja
kannustaa, mutta tekemisen täytyy lähteä asukkaista itsestään.

Yhteistyössä siis opitaan ja kehitetään ja kehitytään, mutta mikä tärkeintä, sen pitäisi johtaa toiminnan
muuttumiseen, näkyä tekoina. Ja tällaista tekemisen meininkiä Espooseen tarvitaan. Otetaan me
asukkaat kaupunki haltuun. Ei anneta enää muiden kaupunkien asukkaiden määritellä Espoota tai
espoolaisuutta.

Me olemme Espoo!

Elina Wanne #768
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, valtuustoryhmän jäsen ja varavaltuutettu
www.elinawanne.fi