Seurakuntavaalit

Rakennetaan yhdessä hyvän arjen seurakunta


Kirkon arvoja ovat usko, toivo ja rakkaus. Niiden toteuttaminen vaatii toisinaan rohkeutta. Meillä kokoomuslaisilla on rohkeutta ja kykyä tehdä seurakunnissa valintoja, joissa korostuvat merkityksellisyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmat.

Ehdokkaamme seurakuntavaaleissa

Leppävaarassa Kokoomuksen ja sitoutumattomien listalla on kymmenen ehdokasta seurakuntaneuvostoon ja kirkkovaltuustoon.

Kaisa Alaviiri, perusopetuksen aluepäällikkö, EMBA, kirkkovaltuusto 26, seurakuntaneuvosto 61
Mitja Ervasti, ensihoitaja, kirkkovaltuusto 27
Mirja Härkönen, suntio kirkkovaltuusto 28, seurakuntaneuvosto 62
Sampo Kauranne, tarkastaja, kirkkovaltuusto 29, seurakuntaneuvosto 63
Päivi Käri-Zein, AMK lehtori, KTM, kirkkovaltuusto 30, seurakuntaneuvosto 64
Mikael Sorvanto, oikeustieteen ylioppilas, kirkkovaltuusto 31, seurakuntaneuvosto 65
Pirjo Suoranta, eläkeläinen, seurakuntaneuvosto 66
Mia Syysnummi, toiminnanjohtaja, kirkkovaltuusto 32, seurakuntaneuvosto 67
Herttaliisa Tuure, toiminnanjohtaja, YTM, kirkkovaltuusto 33, seurakuntaneuvosto 68
Elina Wanne, DI, kehittämispäällikkö, kirkkovaltuusto 34, seurakuntaneuvosto 69

Rakenna kanssamme hyvän arjen seurakuntaa!

Kokoomuksen ja sitoutumattomien yhteinen tavoite on rakentaa hyvän arjen seurakuntaa yhdessä leppävaaralaisten kanssa. Me haluamme Leppävaaran seurakunnasta yhteisön, jossa jokaisen ääni kuuluu.

Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristillinen yhteisö. Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä.

Korona-aika opetti, että toimintoja ja palveluita voidaan järjestää uudellakin tavalla. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä, mutta sen rinnalla on rohkeutta kokeilla myös uutta. Jotta seurakunta voi jatkossakin toimia, on talouden turvaamiseksi tehtävä toimia.

Me arvostamme seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista. Arvostamme myös erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden ajatuksia ja haluamme, että kaikki mahdumme samaan kirkkoon.
Seurakuntien ja kirkon taloudesta huolehtiminen on tulevalla kaudella yksi tärkeimmistä tehtävistä. Haluamme, että kirkko voi jatkossakin tarjota monimuotoisesti eri palveluja ja toimintoja. Tämä tarkoittaa seinistä vähentämistä, mutta toimintoja voi toteuttaa myös uudella tavalla. Seurakunnissa onkin jo tehty kipeitä päätöksiä toimitilojen luopumisista. Seurakunnan toimintoja täytyy nyt miettiä uudelleen, ja myös uudella tavalla.

 Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Espoon seurakuntien uuden strategian loppuvuodesta. Strategiasta on tulossa kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Strategian toimeenpano alkaa uusien luottamushenkilöiden vetämänä ja tähän työhön panostamme.

Tavotteitamme tulevalle kaudelle

Rohkeutta, toivoa ja rakkautta

 • puhua uskosta ja sen merkityksellisyydestä
 • edistää kirkkoa, johon kaikki ovat tervetulleita
 • pitää kirkon merkitykselliset toiminnot lähellä ihmistä
 • elää ajassa ja olla edelläkävijä
 • suhtautua avoimesti ja kannustavasti uusiin seurakuntatyön muotoihin
 • turvata kirkon taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
 • inhimillisyyttä kohtaamiseen
 • arvostaa seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista
 • ottamaan vastuuta toimista, jotta kannamme vastuuta myös tulevista sukupolvista
 • kehittää ja ylläpitää yhteistyötä koulujen, kolmannen sektorin, kunnan, hyvinvointi- ja sote-palveluiden kanssa
 • toimia kirkossa ja seurakunnassa yhteistyössä työntekijöiden kanssa, toinen toistamme arvostaen
 • kuunnella ja keskustella seurakuntalaisten kanssa ja toimia yhdessä
 • toimia seurakunnan ja kirkon luottamushenkilönä

Mistä luottamushenkilöt päättävät?

Leppävaaran seurakuntaneuvosto nimensä mukaisesti suunnittelee, kehittää ja ohjaa seurakunnan toimintaa. Seurakuntaneuvosto päättää oman seurakuntansa toiminnasta ja valitsee seurakunnan työntekijät. Lapsityö, nuorisotyö, vanhustyö ja diakoniatyö painotuksineen kuuluvat seurakuntaneuvostojen toimialaan.

Leppävaaran seurakunnassa on tehty viime vuosina kipeitäkin päätöksiä toimitilojen luopumisesta seurakuntayhtymän säästötavoitteiden mukaisesti. Perkkaan kappelin palon johdosta toimitiloja on entistä vähemmän. Tulevalla kaudella Perkkaan kappelin tilojen korvaaminen ja tontin käyttö tulevat ajankohtaisiksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto puolestaan päättää seurakuntayhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista, suurimmista avustuksista ja uusista viroista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken. Yhteinen Kirkkovaltuusto valitsee myös yhteisen kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Espoon seurakuntien uuden strategian loppuvuodesta. Strategiasta on tulossa kunnianhimoinen ja eteenpäin suuntautuva. Strategian toimeenpano alkaa uusien luottamushenkilöiden vetämänä.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on 8.-12.11. ja varsinainen vaalipäivä 20.11.

Leppävaaran seurakuntaneuvostossa Kokoomuksen ja sitoutumattomien listalta valittiin viime vaaleissa neljä jäsentä seurakuntaneuvostoon ja kolme jäsentä kirkkovaltuustoon. Listalla on ollut jaettu paikka myös kirkkoneuvostossa.