Hyvän arjen seurakunta

01.10.2018

Hyvän arjen seurakunta

Leppävaaran Kokoomus on kerännyt ehdokkaita seurakuntavaaleihin Kokoomuksen ja sitoutumattomien listalle. Ehdokkaita on sekä Leppävaaran seurakuntaneuvostoon että Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslistalla ehdokkaillamme on erilaisia kristillisiä ja yhteiskunnallisia taustoja. Yhteinen tavoitteemme on rakentaa hyvän arjen seurakuntaa leppävaaralaisten kanssa. Me ehdokkaat haluamme rakentaa Leppävaaran seurakunnasta yhteisön, jossa jokaisen ääni kuuluu.

Ehdokkaina Leppävaaran seurakuntaneuvostoon:
Alaviiri Kaisa
Kaukanen Jyrki
Käri-Zein Päivi
Suoranta Pirjo
Tuure Herttaliisa
Wanne Elina

Ehdokkainan Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon:
Alaviiri Kaisa
Käri-Zein Päivi
Suoranta Pirjo
Tuure Herttaliisa
Wanne Elina

Seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus
Haluamme rakentaa seurakunnasta yhteisön, joka rakentuu jokaisen omista vahvuuksista ja osaamisesta. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat. Kysytään seurakuntalaisilta, mitä he haluavat ja millaisia toiveita heillä on.

Seurakuntalaiset on otettava mukaan seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaan. Eri yhteistyömuodot mm. kunnan kanssa ovat tärkeä osa seurakunnan arkea. Uusia yhteistyömuotoja on etsittävä aktiivisesti.

Hyvän arjen seurakunta
Seurakuntamme on arjessa kiinni oleva, seurakuntalaisten tarpeisiin vastaava yhteisö. Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti, kun se on lähellä ihmisten elämää kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Seurakunnan hartaus- ja jumalanpalveluselämällä on tässä tärkeä roolinsa.

Suomalainen yhteiskunta on rakentunut merkittävin osin luterilaisen kristillisen arvojen pohjalle. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina sekä uskonnollisen kasvun paikkana tulee vahvistaa.

Vakaa talous toiminnan kehittämisen pohjana
Seurakunnan talouden määrittelee seurakuntalaisten määrä. Talouden turvaaminen ja sen läpinäkyväksi tekemistä on lisättävä. Seurakuntalaisilla on oikeus tietää, mitä palveluita kirkollisverolla ylläpidetään. Palvelujen turvaaminen seurakunnan eri alueilla on tärkeää. Yhteiskunnan muuttuessa ja siirtyessä myös yhä enemmän digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen, on kehitys otettava vakavasti myös seurakunnassa. Seurakunnan tulee olla ja näkyä siellä, missä ovat seurakuntalaiset.

Seurakunnan jäsenmäärä kasvaa alueen kasvun mukana, rahoituspohja pysyy vakaana. Talous on tasapainoinen ja läpinäkyvä seurakuntalaisille. Resurssit kohdentuvat seurakunnan toimintaan, palvelut pystytään pitämään korkeatasoisina.

Vain vaikuttamalla voi muuttaa seurakuntaa
Seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa päättäjät seurakuntatasolle, joiden vaikutusmahdollisuuksista kansankirkossa on pidettävä huolta. Uudet seurakuntapäättäjät valitsevat puolestaan uudet kirkolliskokousedustajat päättämään kirkon ylimpinä päättäjinä kirkon linjasta.

Kirkon tulee uudistua pystyäkseen vastaamaan kristillisenä yhteisönä uusiin haasteisiin. Seurakuntien talous on tiukempi ja resurssit ovat rajatumpia kuin aikaisemmin. Seurakuntien on mietittävä painopistealueitaan, jota se ei vaan sopeuta vaan supistuvien resurssien keskellä löytää uusia toimintatapoja.

Kastetraditio on muuttumassa, ja sen seurauksena yhä useampi päätös jäsenyydestä tehdään nuorena tai aikuisena. Samaan aikaan seurakunnat ovat menettämässä otettaan nuorista aikuisista ja työssäkäyvistä, jotka eivät löydä mielekästä seurakuntayhteyttä. Kirkko tarvitsee jatkuvaa arvokeskustelua. Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä.

Seurakuntani kulkee apua tarvitsevan rinnalla
Me ehdokkaat arvostamme seurakunnan auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista. Tarvitaan laaja-alaista diakoniaa, mutta myös etsivää työtä, jotta seurakunnan alueella asuvien kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat löydetään.

Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se kulkee erityisesti hätää kärsivien rinnalla.

Yhteinen seurakuntamme
Toisten ihmisten arvostus ja suvaitsevaisuus ovat ehdokkaille luonnollinen osa ihmisyyden kunnioitusta. Uskonnonvapaus merkitsee meille jokaisen vapautta oman uskonnon harjoittamiseen ja omaksumiseen. Yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa tapahtuneet muutokset edellyttävät suvaitsevaisuutta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen Suomeen muuttaville, että hekin kokevat olevansa tervetulleita. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Maailma muuttuu paremmaksi ja turvallisemmaksi pienilläkin teoilla. Erityisesti konkreettiset teot eri taustoista olevien ihmisten tukemiseksi vahvistavat inhimillisyyttä. Jokainen on Jumalan luoma ainutlaatuinen ihminen. Ihmisarvo on jakamaton eikä riipu syntyperästä.

Meidän kirkkomme toimii paikallisena seurakuntana jokaista varten.

16.11.2018Tervetuloa syyskokoukseen 26.11.2018 klo 18
01.10.2018Hyvän arjen seurakunta
13.02.2018Koulujen tulee säilyä lähipalveluina Espoossa
24.01.2018Leppävaaran Kokoomus ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous
25.10.2017Leppävaaran Kokoomuksen jäsenet Espoon vaikuttajina
24.10.2017Tule ja tutustu: syyskokous 31.10.2017 klo 18.00
01.03.2017Leppävaaran Kokoomus 13 ehdokkaan voimin Kuntavaaleihin
08.11.2016Leppävaaran Kokoomuksesta 12 ehdokasta kevään 2017 kunnallisvaaleihin
03.11.2016Leppävaaran Kokoomuksen hallitus 2017 - Janne Jokinen jatkaa puheenjohtajana
21.10.2016Leppävaaran kokoomus ry:n sääntömääräinen syyskokous keskiviikkona 2.11.2016 klo 18.30

Siirry arkistoon »