Äänestäisinkö bensa hinnasta vai hoidon laadusta?

17.1.2022

Ajattelin mennä äänestämään, jo ennakkoon. Tarjolla on puolueita ja ehdokkaita lupauksineen. Miten olisi kannattaa niitä, jotka lupaavat vastustaa bensiinin hinnan korostusta, tai jopa suoremmin äänestää pihalle bensan hinnan korottajat? Tai niitä, jotka lupaavat terveyskeskuksen joka kuntaan? Tai niitä, jotka haluavat maakuntaveron, jolla saadaan lisää palveluja?

Minä olen päätynyt kannattamaan Kokoomusta, joka keskittyy hyvinvointipalvelujen tuottamiseen kaikkia keinoja käyttäen sekä myös turvallisuuden parantamiseen.

Puoluejohtajien tenteissä on osa keskittynyt toisten syyttelyyn ja vastakkainasetteluun. Näinhän ei pitäisi toimia, vaan pitäisi keskittyä kuvaamaan, miten minun joukkueeni osaa ja aikoo luoda edellytykset kansalaisten tarvitsemille hyvinvointi-, terveys- ja turvallisuuspalveluille.

Mitä siis meidän joukkueemme tuo Läntiselle Uudellemaalle? Vedin Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana Espoon talousarvioneuvotteluja viime marraskuussa. Seuraavassa muutama neuvotteluissa muotoilemani ja lopulta myös valtuustossa hyväksytty linjaus ja toimintaohje kaikille virkamiehille ja -naisille:

- ”Jatkovalmistelua vaativa kohde on kaupungille tarvittavan henkilökunnan saatavuuden parantaminen, siis veto- ja pitovoimatekijät. Kaupunginjohtajan johdolla valmistellaan ongelmallisten henkilöstöryhmien saatavuutta parantavia toimia, joihin kuuluvat uusien työntekijöiden normaalin palkkauksen lisäksi mm. työllisyyskoulutus, oppisopimuskoulutus, palvelualan startup-yhteistyö, tilapäiset rekrytoinnit, henkilöstövuokraukset, palvelusetelit, ostopalvelut, houkuttelevuuden ja työssäjaksamisen lisäämistoimet sekä innostavat uuden kokeilut.”

- ”Akuuttien mielenterveyspalvelutarpeiden hoito-ongelmiin haetaan ratkaisuja käyttämällä talousarvioon varattuja määrärahoja kaikkiin saatavissa oleviin vaihtoehtoihin, etenkin palvelusetelien käytön lisäämiseen.”

- ”Espoon sairaalan päivystysosaston toiminnan turvaamiseen ja laajentamiseen vanhenevan väestön palvelupolkuja sujuvoittaen ja käyttäen resurssipoolia, kiertävää henkilöstöä ja muita joustavia toimenpiteitä.”

Kannattaa äänestää Kokoomuksen ehdokkaita. Näiden edellä kuvailemieni linjausten mukaisesti toimimme myös hyvinvointialueellamme. Luomme toimivan monituottajamallin, jossa laadukas hoito ja tehokas hoitoon pääsy ovat avainasioita.

Markku Markkula
Aluevaaliehdokas #171