Kaisa Alaviiri

Hei ystävät! Olen ehdolla eduskuntaan kokoomuksen listalta Uudenmaan vaalipiiristä 2023 vaaleissa.

Olen Espoossa perusopetuksen aluepäällikkö. Koulutukseltani EMBA, KM. Työni rehtoreiden esihenkilönä edellyttää valmentavaa johtamisotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua korostavaa työskentelymallia sekä erityisen hyvää verkottumis- ja verkostojen johtamiskykyä. Kansanedustajana näistä taidoista on erittäin suurta hyötyä. EMBA-tutkintoni (2020) Aalto-yliopistossa vahvisti taloudellista ajatteluani, kykyäni arvioida koko Suomen tulevaisuutta ja taitoani arvioida hyvinvoinnin tekijöitä.

Olen naimisissa Tapanin kanssa. Kotimme on Espoon Lintuvaarassa. Meillä on 6 lasta, joista 2 asuu kotona. Kotoa muuttaneista 3 asuu Espoossa ja yksi tyttäremme on kotiutunut Vihtiin perheineen. Ikääntyneet vanhempamme ovat meille erittäin rakkaita! Erityisesti luonto ja eläimet ovat meille tärkeitä. Perhettämme täydentää 3 koiraa, monirotukissa sekä kultahamsteri.

Kuuden lapsen äitinä tiedän ja tunnen sen tavallisen arjen. Arjen turvallisuuden mahdollistavat laadukkaat ja yhdenvertaiset peruspalvelut. Vuodesta 2008 Espoon valtuutettuna ja nyt myös Länsi-Uudenmaan aluevaltuutettuna olen nähnyt konkreettisesti, miten eduskunnassa valmisteltavat ja tehtävät päätökset vaikuttavat ruohonjuuritasolla. Tunnen vahvaa kutsumusta päästä laittamaan asioita kuntoon suomalaisten edunvalvojana ja tekemään päätöksiä, joilla Suomi pidetään turvallisena paikkana suomalaisille. Meidän tulee turvata ihmisten hyvinvointi, toimeentulo ja mahdollistaa hyvä arkipäiväinen elämä. Pidetään kaikki mukana yhteiskunnassa!

Minulle sivistys on erilaisuuden hyväksymistä, toisen kunnioittamista, hyväntahtoisuutta sekä toisten etujen huomioon ottamista. Syrjäytymisvaarassa olevista nuorista huolehditaan ja jokainen ikääntyvä voi luottaa siihen, että saa vanhentua arvokkaasti ja saa tarvitsemaansa hoivaa! Kaikki tiedämme omaishoidon inhimillisen ja kansantaloudellisen merkityksen, ja päättäjät korostavat sitä usein puheissaan. Haluan selvittää, toteutuuko laki omaishoidon tuesta lain hengen mukaisesti. Omaishoidossa on varmasti vielä kehitettävää!

Sivistyksemme mitataan sillä, miten hyvin me huolehdimme heikoimmistamme. Ketään ei jätetä! Nyt tulee kehittää koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta arjen tekemisen laatuun panostamalla. Työelämän lainsäädäntöä on kehitettävä työelämän tarpeita vastaavaksi ja työntekijöiden hyvinvoinnin turvaamiseksi! Työolosuhteet on laitettava kuntoon. Henkilöstö tarvitsee aikaa keskittyä ydintehtäväänsä, on sitten kyse esim. sivistyspalveluista, sosiaalitoimesta tai terveydenhoidosta. Tämä edellyttää riittävien resurssien turvaamista pitkäjänteisesti.

Lupaan edistää hyvinvointia! Aikuisten hyvinvointi turvaa lasten hyvinvoinnin ja lasten hyvinvointi vahvistaa aikuisten hyvinvointia.  Lupaan turvata perheiden kotipalvelun, perhesosiaalityön ja lastensuojelun resurssit. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut ja kotouttamispolitiikka on laitettava kuntoon. Antamalla apua ja tukea riittävän varhain ehkäisemme ongelmien syntymistä ja torjumme syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä.

Mielenterveyspalveluiden saatavuus on turvattava terapiatakuulla. Terapiatakuu tarkoittaa perustason mielenterveyspalvelujen parantamista. Sen tavoitteena on, että jatkossa harvempi tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, kun oireita ja avuntarvetta vastaavaa hoitoa saisi jo varhaisessa vaiheessa perusterveydenhuollossa. Peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tulee vahvistaa ja mielenterveyspalvelut on toteutettava perustasolla.

Palo- ja pelastuslaitoksen rahoitus on varmistettava. On tärkeää, että onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa, on toimintavalmis, asiansa osaava pelastuslaitos meitä auttamassa. Lainmukaisen palvelutason järjestämisvastuu on pelastuslaitoksella, mutta myös sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä on jatkossakin huolehdittava.

Ukrainan sota nosti isänmaallisuuden tunnetta ja maanpuolustustahtoa, jotka jatkavat edelleen vahvistumistaan. On tärkeää, ettei tulevaisuuden turvallisuudesta tingitä, vaikka elämmekin juuri nyt taloudellisesti haastavia aikoja. Uskottavasta omasta puolustuksesta on huolehdittava kaikissa oloissa. Maamme puolustuskyvyn pitää aina olla sellaisella tasolla, että maailmanpoliittisessa myllerryksessäkin Suomi nähdään uskottavana vastuksena, joka kykenee tehokkaasti puolustamaan maataan. Varautumisella ja valmiudella pyritään estämään konfliktin syntyminen. Naton kannalla olen täysin, sillä plussat ovat niin paljon suuremmat kuin miinukset. Vaihtoehdot ovat muutoin vähissä näin pienellä maalla, vaikkapa pelkästään huoltovarmuutta ajatellen.

Toimiva talous ja suomalaisten hyvinvointi rakentuvat työstä. Meidän jokaisen panosta tarvitaan. Työnteon ja yrittämisen on oltava aina tekijälleen kannattavaa. Työelämä tarvitsee lisää joustoa ihmisten muuttuvien tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Meidän on myös huolehdittava siitä, että työnteko ja yrittäminen on aina tekijälleen joutenoloa kannattavampaa. Uudistamalla sosiaaliturvaa on nykyistä paremmin mahdollistettava lyhytaikaisen tai epäsäännöllisen työn vastaanottaminen.

Yhä useampi suomalainen kokee, ettei edustuksellinen järjestelmä nykymuodossaan välitä heidän näkemyksiään eikä huolenaiheitaan riittävällä tavalla mukaan päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Tapani toimia on aina ollut osallistava ja lupaan olla jatkossakin helposti tavoitettavissa ja aidossa dialogissa, myös muulloinkin kuin vain vaalien alla.

Politiikka kuten elämä, on joukkuepeliä. Se on yhteisten asioiden hoitamista. Edellytyksenä onnistumiselle on halu tehdä yhteistyötä sekä käydä hyvää ja rakentavaa keskustelua myös yli puoluerajojen. Tähän sitoudun!

Kaisa

https://www.facebook.com/kaisa.alaviiri

Kaisa.alaviiri@espoo.fi