Ihmisiä vaikuttamassa

Leppävaaran Kokoomuksen jäsenten luottamustoimet 2017-2021


Vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen Leppävaaran Kokoomuksella on edustus mm. seuraavissa Espoon kaupungin luottamustehtävissä: kolme kaupunginvaltuutettua ja kaksi valtuustoryhmän työskentelyyn osallistuvaa varavaltuutettua, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varajäsen.

Jäsenyyksiä seuraavissa lautakunnissa: opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, kulttuurilautakunta, tekninen lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto, opetus ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen pj, konsernijaosto

Jäsenyyksiä seuraavissa toimielimissä: Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus, Musiikkiopisto Juvenalian johtokunta, Espoon musiikkiopiston johtokunta, Tapiola Sinfoniettan neuvottelukunta, Koulutuskuntayhtymä Omnian hallitus, Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan pj, Osallistuva Espoo -kehitysohjelma, Helsingin kesäyliopistosäätiö hallituksen vpj, Kestävä Espoo –kehitysohjelma, Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Espoon-Lohjan alueneuvottelukunta, Tasa-arvotoimikunta, Koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakunta, Päihdeasiain neuvottelukunta.

Maakunnalliset jäsenyydet: Uudenmaan liiton maakuntahallituksen vpj

Leppävaaran seurakuntaneuvostossa neljä jäsentä, Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa kaksi jäsentä. Jäsen Espoon kirkkoneuvostossa 2021-2022.

Alaviiri Kaisa Varavaltuutettu, Koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen jäsen, Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan pj, Osallistuva Espoo -kehitysohjelman varajäsen, Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsen 2019-2020, Konsernijaoston varajäsen 2019-2021, Kaupunginhallituksen varajäsen 2019-2021.

Back Eeva Päihdeasiain neuvottelukunnan varajäsen

Granfelt Erika Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsen,

Jokinen Janne Musiikkiopisto Juvenalian johtokunnan varajäsen

Kauranne Sampo Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsen, Kulttuurilautakunnan varajäsen

Käri-Zein Päivi Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsen, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsen, Tasa-arvotoimikunnan varajäsen, Koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakunnan varajäsen

Lempäinen Pekka  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaoston varajäsen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen

Lehtola Ville Varavaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaoston jäsen, Kestävä Espoo -kehitysohjelman jäsen

Lintunen Kai Kaupunginvaltuutettu, Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, Opetus- ja varjaiskasvatuslautakunnan jäsen

Markkula Markku Kaupunginvaltuutettu, Kaupunginhallituksen pj, Elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen pj, Konsernijaoston varajäsen 2019-2021, Uudenmaan liiton maakuntahallituksen vpj

Rewell Jaakko Kestävä Espoo -kehitysohjelman varajäsen

Tuure Herttaliisa Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaoston varajäsen, Tapiola Sinfoniettan neuvottelukunnan varajäsen, Helsingin kesäyliopistosäätiö hallituksen varapuheenjohtaja

Wanne Elina Varavaltuutettu, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen, Kestävä Espoo -kehitysohjelman varajäsen, Espoon musiikkiopiston johtokunnan jäsen, kaupunkikuvatoimikunnan varajäsen