Ihmisiä vaikuttamassa

Leppävaaran Kokoomuksen jäsenten luottamustoimet 2017-2021, ja muutamia ajatuksiamme yhteisten asioiden hoitamisesta

Alaviiri Kaisa Varavaltuutettu, Koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen jäsen, Psykiatrisen sairaanhoidon lautakunnan pj, Osallistuva Espoo -kehitysohjelman varajäsen, Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsen 2019-2020, Konsernijaoston varajäsen 2019-2021, Kaupunginhallituksen varajäsen 2019-2021

Back Eeva Päihdeasiain neuvottelukunnan varajäsen

Granfelt Erika Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsen,

Jokinen Janne Musiikkiopisto Juvenalian johtokunnan varajäsen

Janne: "Liityin opiskeluaikanani Kokoomukseen, koska koin kärsineeni epäoikeudenmukaisuudesta ja olevani kannustinloukkuun joutunut väliinputoaja. Mielestäni ahkeruudesta pitää palkita eikä rangaista. Nimenomaan kannustavuus luo toivoa parempaan huomiseen.

Poliittinen toimintani Kokoomuksessa alkoi 1990-luvun lopulla oikeastaan ihan pienillä teoilla. Aluksi autoin kaveriani kunnallisvaalikampanjassa. Kun hänestä tuli Espoon kaupunginvaltuutettu, hän ehdotti, että minun kannattaisi pyrkiä Espoon käräjäoikeuden lautamieheksi. Niin myös tein, ja nyt olen ollut innokas lautamies jo 10 vuotta. Työskentely maallikkotuomarina on mielenkiintoista, ja vaikeissa rikosasioissa ammattituomari tarvitsee tukea yhteiskunnan eri osa-alueiden asiantuntijoista koostuvasta lautakunnasta. Lautamiespaikat jaetaan kaupungin poliittisten voimasuhteiden mukaan, joten vaalimenestys kunnallisvaaleissa on tärkeää. Koska olen lapsesta asti harrastanut musiikkia, oli luonnollista että pyrin 2012 kunnallisvaalien jälkeen myös Espoon kulttuurilautakuntaan. Minusta on hienoa olla mukana vaikuttamassa itselleni tärkeisiin asioihin."

Kauranne Sampo Espoon kaupunginteatterisäätiön hallituksen jäsen, Kulttuurilautakunnan varajäsen

Sampo: "Kokoomuksen toimintaan tulin vuonna 1973 Kouluneuvostovaalien myötä. Jäseneksi liityin 1975, kun täytin 15 vuotta. Haastavinta ja myös innostavinta on ollut Kokoomuksen periaateohjelmien kirjoittaminen yhteistyössä muun Kokoomusyhteisön kanssa. Siinä kun näkyy tänäkin päivänä se oma kädenjälki useissa kohdissa. Periaateohjelmissa on luotu ne suuntaviivat, joilla Kokoomuslaiset arvottavat maailmaa ja joka myös näkyy monissa päätöksissä ihan kunnallisella ja paikallistasolla, joita kokoomuslaiset ovat tekemässä tänäkin päivänä.

Nykyiseen luottamustoimeeni pääsin 2002, kun olin muuttanut Espooseen. Minulla oli jo ennestään pitkä kokemus teatterien luottamustoimista; mm. Teatteri PieniSuomi ja Helsingin Teatterisäätiö. Tällä hetkellä ja tässä taloustilanteessa on erittäin tärkeää löytää pitkäkestoinen ratkaisu, jolla turvataan teatterin säilyminen ja kehittyminen Espoossa. Meiltä puuttuu oma teatteritalo, vaikka asumme Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa."

Käri-Zein Päivi Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan jäsen, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Espoon-Lohjan alueneuvottelukunnan jäsen, Tasa-arvotoimikunnan varajäsen, Koulutuskuntayhtymä Omnian tarkastuslautakunnan varajäsen

Lempäinen Pekka  Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaoston varajäsen, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen

Pekka: "Olen toiminut aktiivisesti kokoomuksen varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntaryhmässä antaen opetusalan asiantuntemukseni yhteiseen käyttöön. Tulevina vuosina lautakunnan on kyettävä estämään opetukseen ja varhaiskasvatukseen kohdistuvat resurssileikkaukset. Mielestäni kokoomus on toiminut vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti lasten ja koululaisten parhaaksi, ja tämän linjan jatkumisesta aion omalta osaltani huolehtia.

On innostavaa toimia ryhmässä, joka paneutuu huolella sen vastuulle uskottuihin asioihin. Vastuullinen politiikka ja yhteisten linjausten etsiminen on minulle sopiva tapa toimia. Kun teemme yhdessä päätökset, olemme niihin myös yhdessä sitoutuneet."

Lehtola Ville Varavaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaoston jäsen, Kestävä Espoo -kehitysohjelman jäsen

Ville: "Liityin Kokoomukseen, koska haluan viedä yhteiskuntamme kannustavampaan suuntaan. Kun ihmiset voivat tehdä sitä, mikä heitä inspiroi ja mitä he osaavat, ja heitä vielä kannustetaan siihen, kaikki voittavat. Itse haen jatkuvasti uusia haasteita ja innostun uusista asioista. Elämässä ja työssä tärkeintä ovat oma valinnanvapaus, vastuu ja selkeät tavoitteet. Läheisiä ihmisiä ei korvaa mikään."

Lintunen Kai Kaupunginvaltuutettu, Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, Opetus- ja varjaiskasvatuslautakunnan jäsen

Kai: "Eniten politiikassa ehkä kiehtoo politiikan kyky ja siihen liittyvä lupaus muuttaa yhteiskuntaamme parempaan suuntaan. Politiikkaan liittyvät vahvasti myös erilaiset arvot ja yhteiskuntateoriat, minkä vuoksi keskustelu poliitikan ja poliittisten valintojen ympärillä on äärimmäisen mielenkiintoista. Toivotan kaikki yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet tervetulleiksi mukaan Leppävaaran Kokoomuksen toimintaan!"

Markkula Markku Kaupunginvaltuutettu, Kaupunginhallituksen pj, Elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen pj, Konsernijaoston varajäsen 2019-2021, Uudenmaan liiton maakuntahallituksen vpj

Markku: ”Espoo hyväksi elää sekä laajemmaltikin yhteisten asioiden ja elinympäristömme kehittäminen on ollut olennainen osa elämääni jo yli neljä vuosikymmentä. Kokoomukseen tulin opiskeluaikana edistääkseni teekkareiden ja muiden opiskelijoiden etuja – ja estääkseni taistolaisten johtaman ns. yleisdemokraattisen rintaman poliittiset tavoitteet. Siitä tie aukeni Espoon tekniseen lautakuntaan ja valtuustoon, jossa myös puheenjohtajavuosia on kertynyt neljä (ensimmäisen kerran jo 90-luvun alussa).

Kaupunkisuunnittelu on minulle elinympäristömme pitkäjänteistä kehittämistä, jossa Espoon hyvä tuntemus auttaa valtavasti. Kokoomus on minulle yhteisö, joka kantaen vastuun suomalaisesta yhteiskunnasta luo edellytyksiä ja kannusteita kaikkien menestykselle. Yhteisöllisyyden merkitys ja yksilön vastuu huolehtia itsestään, läheisistään ja luonnosta korostuu suurten globaalien haasteiden edessä. Yleisesti koen roolini usein innovaatioiden edistäjäksi ja muutosagentiksi – kokemusteni, verkostojeni ja osaamiseni avulla edistän elämän laatua parantavaa kehitystä. Suomi ja Espoo ovat maailmassa ainutlaatuisia.”

Rewell Jaakko Kestävä Espoo -kehitysohjelman varajäsen

Tuure Herttaliisa Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta varhaiskasvatusjaoston varajäsen, Tapiola Sinfoniettan neuvottelukunnan varajäsen, Helsingin kesäyliopistosäätiö hallituksen varapuheenjohtaja

Wanne Elina Varavaltuutettu, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen, Kestävä Espoo -kehitysohjelman varajäsen, Espoon musiikkiopiston johtokunnan jäsen, kaupunkikuvatoimikunnan varajäsen