Ihmisiä vaikuttamassa

Leppävaaran Kokoomuksen jäsenten luottamustoimet


Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen Leppävaaran Kokoomuksella on edustus kolme kaupunginvaltuutettua ja kolme varavaltuutettua. Markku Markkula toimii Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana.

Jäsenyyksiä seuraavissa lautakunnissa: kaupunkisuunnittelulautakunta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksilöasioiden jaosto, ja kulttuurilautakunta. Varajäsenyyksiä: elinkeino- ja kilpailukykyjaosto, liikuntalautakunta, hyvinvointi ja terveyden lautakunta ja tekninen lautakunta. 

Jäsenyyksiä seuraavissa toimielimissä: Kestävä Espoo - kehitysohjelma, Espoon musiikkiopiston johtokunta, Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus, apiola Sinfoniettan neuvottelukunta, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Espoo-Lohjan alueneuvottelukunta, monikulttuurisuusasian neuvottelukunta, Cultura-säätiön hallitus, Helsingin kesäyliopistosäätiön hallitus ja Espoon Ampumaratayhdistyksen hallitus. 

Leppävaaran seurakuntaneuvostossa kolme jäsentä, Espoon yhteisessä kirkkovaltuustossa kaksi jäsentä. 

Alaviiri Kaisa, Kaupunginvaltuutettu, Koulutuskuntayhtymä Omnian hallitus, sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksilöasioiden jaoston pj., Leppävaaran seurakuntaneuvosto, Espoon yhteinen kirkkovaltuusto.  

Ahvonen Katariina, käräjäoikeuden lautamies

Arvo Jaana, kiinteistötoimitukset uskottu mies, kaupunkisuunnittelultk varajäsen, liikuntalautakunta varajäsen

Jokinen Janne, Espoon musiikkiopiston hallitus

Karsi Karri, varavaltuutettu, Omnia

Kauranne Sampo, Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus, Tapiolan Sinfoniettan neuvottelukunnan varajäsen

Käri-Zein Päivi, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Espoo-Lohjan alueneuvottelukunta

Lempäinen Pekka, kulttuurilautakunnan käsen, hyvinvointi ja terveyden ltk varajäsen

Lindholm Julia, kaupunginvaltuutettu, kaupunkisuunnittelultk jäsen

Mohamed Mobin, varavaltuutettu, monikulttuurisuusasian neuvottelukunta

Markkula Markku, kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen pj varajäsen, elinkeino- ja kilpailukykyjaos varajäsen, Kestävä Espoo -kehitysohjelma vpj

Tilli Elizaveta, monikulttuurisuusasian neuvottelukunta, Cultura-säätiön hallitus

Tuure Herttaliisa, Helsingin kesäyliopistosäätiö hallituksen varapuheenjohtaja, Leppävaaran seurakuntaneuvosto, Espoon yhteinen kirkkovaltuusto

Wanne Elina, varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan jäsen, Tapiolan Sinfoniettan neuvottelukunnan jäsen, Espoon Ampumaratayhdistyksen hallitus, teknisen lautakunnan varajäsen, Leppävaaran seurakuntaneuvosto