Kaisa Alaviiri – ehdolla eduskuntavaalien neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen

3.5.2022

Uudenmaan Kokoomus järjestää osana tulevien eduskuntavaalien ehdokasasettelutyötä neuvoa-antavan jäsenäänestyksen. Äänestysaika on ti 3.5. klo 8 - pe 13.5. klo 18. Äänioikeutettuja ovat ne Uudenmaan Kokoomuksen jäsenet, joiden jäsenmaksu oli jäsenrekisterin mukaan maksettu perjantaina 29.4. Leppävaaran Kokoomuksen yksi ehdokkaista on Kaisa Alaviiri, jonka oma esittely alla:

Edeltävä eduskuntavaalien vaalitulos kokoomuksen osalta oli minulle pettymys, sillä Uudeltamaalta ei sivistyksen, opetuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen osaaja valittu eduskuntaan. Silloin en ollut ehdolla ja siksi olen nyt mukana!

Leppävaaran kokoomus on ilmoittanut minut mukaan Uudenmaan vaalipiirin neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen. Lähestyn sinua nyt toiveella, että olisi tukenani tässä jäsenäänestyksessä ja toki sitten toivottavasti jatkossakin! Haluat varmasti vaikuttaa siihen, ketkä ovat Kokoomuksen ehdokkaat eduskuntavaaleissa vuoden päästä?  Uskon, että meidän arvomaailmamme on varsin samanlainen ja teesimme kohtaavat! Ja toki toivon, että jos katsot sen sopivaksi, jaat myös ajatuksiani ehdokkuudesta eteenpäin.

Miksi äänestäisit minua: 

Olen aito ja oikea ehdokas sinulle, joka etsit ehdokasta, joka toimii varmasti kasvatuksen, opetuksen ja tutkimuksen puolesta!

Minulle sivistys on erilaisuuden hyväksymistä, toisen kunnioittamista, hyväntahtoisuutta ja toisten etujen huomioon ottamista. Syrjäytymisvaarassa olevista nuorista huolehditaan ja jokainen ikääntyvä voi luottaa siihen, että saa vanhentua arvokkaasti ja saa tarvitsemaansa hoivaa!  Sivistyksemme mitataan sillä, miten hyvin me huolehdimme heikoimmistamme. Ketään ei jätetä! Olen ääni hyvälle kasvatukselle, laadukkaalle koulutukselle, korkealle osaamiselle ja sivistykselle ja minulla on laaja tuki opettajilta eri asteilta.

Kansanedustajana kehittäisin koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta arjen tekemisen laatuun panostamalla. Henkilöstö tarvitsee aikaa keskittyä ydintehtäväänsä. Tämä edellyttää riittävien resurssien turvaamista pitkäjänteisesti. Tärkeää on kehittää myös johtamisosaamista ja työhyvinvointia työpaikoilla.

Kansanedustajana toimiessa on oleellista tietää, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu, missä maailmassa elämme ja mitä päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuu. Perusopetuksen aluepäällikkönä olen vahvasti koulujen arjessa mukana ja tunnen ja tiedän henkilöstön työn kuormittavuuden lisääntymisen. Työolosuhteet on laitettava kuntoon. Kannan erityistä huolta kaikkien opettajien ja rehtoreiden/ johtajien työssäjaksamisesta ja työn rajaamisen mahdottomuudesta. Keskeytykset, liiallinen työn määrä, kiire, taukojen vähäisyys ja työn tekeminen vapaa-ajalla kuormittavat henkilöstöä. Työn kuormitus ja loppuun palamisen riski eivät houkuttele alalle osaavia opettajia.

Koulut tarvitsevat lisää resursseja, etenkin erityisopetukseen ja oppilaiden kasvun tukemiseen. Kansanedustajana lähtisin lisäämään osaavien aikuisten määrää peruskouluissa ja toisella asteella. Ammattikoulutuksen ja korkeakoulujen resurssit on palautettava. Ammatillisen koulutuksen reformi tarvitsee korjauksen eli jokaisen opiskelijan tulee saada riittävästi tavoitteellista ja ohjattua opiskelua hänelle parhaiten soveltuvassa ympäristössä ja aikataulussa, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Ja järjestäjillä tulee olla tähän resurssit, ilman osaoptimointia. 

Edellisissä eduskuntavaaleissa valittiin ennätysmäärä opettajataustaisia edustajia eduskuntaan. Kansa antoi vaaleissa vahvan tuen koulutukselle, kasvatukselle ja tutkimukselle. Miksi koulutusmyönteisyys ei näy päätöksenteossa! Äänestyslupauksissa kyllä luvattiin panostaa koulutukseen ja kritisoitiin niihin kohdistuvia leikkauksia. Leikkauksia kasvatukseen ja koulutukseen on kohdistunut viimeiset 8 vuotta ja nyt olemme tilanteessa, että emme saa koulutettua henkilökuntaa hakeutumaan näihin tehtäviin saati, että saisimme heidät pysymään päiväkodeissa ja kouluissa. On totta, että nykyhallitus on myös lisännyt kasvatuksen ja koulutuksen rahoitusta, mutta valitettavasti nämä ”hankehumpat” näyttäytyvät pistemäisinä ja lyhytkestoisina ja ovat myös erittäin työllistäviä. Tällaiset kertaluonteiset rahat eivät korjaa rikkoutunutta perustaa ja hankehumpasta onkin päästävä vakaaseen perusrahoitukseen, joka mahdollistaa suunnitelmallisuuden ja laadukkaan ja korkeatasoisen koulutuksen järjestämisen kaikilla koulutusasteilla.

Koulutus on nähtävä investointina, joka maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Suomella ei ole varaa jättää panostamatta koulutukseen.

Lupaan edistää hyvinvointia! Aikuisten hyvinvointi turvaa lasten hyvinvoinnin ja lastemme hyvinvointi vahvistaa meidän aikuisten hyvinvointia.  Lupaan kansanedustajana turvata perheiden kotipalvelun, perhesosiaalityön ja lastensuojelun resurssit. Ja huolehtia, että jatkossakin kuraattorit, psykologit ja terveydenhoitajat kuuluvat ja ovat erityisen tärkeä osa opetustoimea.

Mielenterveyspalveluiden saatavuus on turvattava terapiatakuulla. Terapiatakuu tarkoittaa perustason mielenterveyspalvelujen parantamista. Sen tavoitteena on, että jatkossa harvempi tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, kun oireita ja avuntarvetta vastaavaa hoitoa saisi jo varhaisessa vaiheessa perusterveydenhuollossa. Peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tulee vahvistaa ja mielenterveyspalvelut on toteutettava perustasolla.

Jokainen ikääntyvä voi luottaa siihen, että saa vanhentua arvokkaasti ja saa tarvitsemaansa hoivaa!  Kaikki tiedämme omaishoidon inhimillisen ja kansantaloudellisen merkityksen, ja päättäjät korostavat sitä usein puheissaan. Haluan selvittää, toteutuuko laki omaishoidon tuesta lain hengen mukaisesti. Omaishoidossa on varmasti vielä kehitettävää!

Palo- ja pelastuslaitoksen rahoitus on varmistettava. On tärkeää, että onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa, on toimintavalmis, asiansa osaava pelastuslaitos meitä auttamassa. Lainmukaisen palvelutason järjestämisvastuu on pelastuslaitoksella, mutta myös sopimuspalokuntien toimintaedellytyksistä on jatkossakin huolehdittava.

Ukrainan sota nosti isänmaallisuuden tunnetta ja maanpuolustustahtoa, jotka jatkavat edelleen vahvistumistaan. On tärkeää, ettei tulevaisuuden turvallisuudesta tingitä, vaikka elämmekin juuri nyt taloudellisesti haastavia aikoja. Uskottavasta omasta puolustuksesta on huolehdittava kaikissa oloissa. Maamme puolustuskyvyn pitää aina olla sellaisella tasolla, että maailmanpoliittisessa myllerryksessäkin Suomi nähdään uskottavana vastuksena, joka kykenee tehokkaasti puolustamaan maataan. Varautumisella ja valmiudella pyritään estämään konfliktin syntyminen. Naton kannalla olen täysin, sillä plussat ovat niin paljon suuremmat kuin miinukset. Vaihtoehdot ovat muutoin vähissä näin pienellä maalla, vaikkapa pelkästään huoltovarmuutta ajatellen.

Taustaani: Olen koulutukseltani KM, erityisluokanopettaja, erityislastentarhanopettaja sekä työnohjaaja. Toimin perusopetuksen aluepäällikkönä. 2020 sain valmiiksi 2-vuotisen erittäin korkeatasoisen ja laajan EMBA-tutkinnon Aalto-yliopistossa. Tämä ihan vinkkinä, koska kansanedustajalla tulee ehdottomasti olla myös taloudellista ajattelua, kykyä arvioida koko Suomen tulevaisuutta ja taitoa arvioida hyvinvoinnin tekijöitä. Pitkä ja monipuolinen kokemukseni eri luottamustehtävissä (vuodesta 2008 alkaen), niin kunnallisissa kuin kuntayhtymissä antaa vahvan näytön myös laaja-alaisesta osaamisestani. Olen Espoon valtuustossa ja yksilöasianjaoston puheenjohtaja. Olen Leppävaaran seurakuntaneuvoston jäsen ja kirkkovaltuutettu.  Olen myös aluevaltuutettu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja toimin alueen tarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Olen naimisissa Tapanin kanssa. Meillä on 6 lasta, joista 2 asuu kotona. Lapsistamme 3 asuu Espoossa ja yksi tyttäremme on kotiutunut Vihtiin puolisonsa kanssa. Ikääntyneet vanhempamme ovat meille erittäin rakkaita, ja ovat osa perhettämme.  Erityisesti luonto ja eläimet ovat meille tärkeitä. Perhettämme täydentää 3 koiraa, monirotukissa sekä kultahamsteri. 

Työni rehtoreiden esihenkilönä edellyttää valmentavaa johtamisotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisua korostavaa työskentelymallia sekä erityisen hyvää verkottumis- ja verkostojen johtamiskykyä. Uskon, että kansanedustajana näistä taidoista on erittäin suurta hyötyä.

Yhä useampi suomalainen kokee, ettei edustuksellinen järjestelmä nykymuodossaan välitä heidän näkemyksiään eikä huolenaiheitaan riittävällä tavalla mukaan päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Tapani toimia on aina ollut osallistava ja lupaan olla jatkossakin helposti tavoitettavissa ja aidossa dialogissa, myös muulloinkin kuin vain vaalien alla.

Minut tunnetaan vahvasta halusta kuunnella ja myös siitä, että vien asioista aidosti eteenpäin. Tässä rehtoreiltani saamaa palautetta maaliskuulta 2022:

”Helposti lähestyttävä esihenkilö, järjestää riittävästi tilaisuuksia tulla kuulluksi niin rehtoriyhteisö- kuin yksilötasolla, vie asioita eteenpäin, selvittää ja selvityttää epäselviä kysymyksiä, luotettava, tukee rehtoreita vaikeissa tilanteissa. Kokemusta monista tehtävistä Espoon kaupungissa, joten on asiantuntija monella saralla.”

” Saavutettavuus, arvostava läsnäolo joka tilanteessa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa, selvität ja palaat asiaan melko nopeasti. Tartut toimeen ja rehtorina koen saavani tarvitsevani tuen. Luotettavuus ja lämminhenkisyys tapaamisissa.”

Kaisa on lämmin ja huumorintajuinen, mutta jämäkkä tiedolla johtaja. Häneltä saa aina tarvittaessa apua ja tukea. Hän tuo luottamuksen ilmapiiriä, kannustaa ja innostaa alaisiaan.”

”Hän on läsnä siinä hetkessä, missä ollaan. Hän on kuunteleva, keskusteleva ja positiivinen.”

”Määrätietoisuus ja asioiden eteenpäin vieminen.”

Politiikka kuten elämä, on joukkuepeliä. Se on yhteisten asioiden hoitamista. Edellytyksenä onnistumiselle on halu tehdä yhteistyötä sekä käydä hyvää ja rakentavaa keskustelua myös yli puoluerajojen. Tähän sitoudun!