Nuorten mielenterveysongelmat ovat jääneet koronapandemian varjoon - hyvinvointialueelle tarvitaan terapiatakuu

20.1.2022

Mielenterveyshäiriöt ovat nuorten merkittävin sairastavuutta ja toimintakyvyn heikkenemistä aiheuttava sairausryhmä. Mielenterveysongelmat ovat paitsi inhimillinen tragedia, ongelmien yleistyminen on valtava yhteiskunnallinen haaste. Mielenterveysongelmat ovat Suomessa yleisin syy alle 30-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeisiin ja koko väestöllä yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle. 

Nuorisopsykiatrian lähetemäärät ovat kasvaneet rajusti 2010-luvulta alkaen, ja koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat entisestään lisänneet riskiä mielenterveysongelmien puhkeamiselle tai pahenemiselle. Mieli ry:n Kriisipuhelimeen tulleiden akuutissa itsemurhavaarassa olevien soitot ovat kolminkertaistuneet syksystä 2019. Kriisipuhelimessa näkyy myös nuorten ahdistuneisuus. Alle 30-vuotiaiden soittajien määrä on lähes tuplaantunut poikkeusolojen aikana, ja soittojen taustalla on usein ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tarvitaan terapiatakuu ja panostuksia ennaltaehkäisevää mielenterveystyöhön 

Terapiatakuulla on huutava kiire, sillä mielenterveyspalveluihin pääsy oli vaikeaa jo ennen koronaa, ja poikkeusolojen pahentamien mielenterveysongelmien hoitoa tarvitaan vielä pitkään. Palveluihin hakeutumisen on oltava helppoa ja vaivatonta, oireen mukainen hoito täytyy alkaa nopeasti ja pääsy hoidolliseen psykoterapiaan tai muuhun psykososiaaliseen hoitoon tulee järjestyä kaikille tarvitseville. Terapiatakuu mahdollistaisi hoitoonpääsyn jo ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen, eikä hoidon alkamiseksi tarvittaisi erikoislääkärin asettamaa diagnoosia.

Terapiatakuun lisäksi keskeistä on ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin panostaminen. Erityisesti lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla oikea-aikaisen mielenterveystyön ennaltaehkäisevä vaikutus on valtavan suuri, ja laadukkaat mielenterveyspalvelut parantavat kaikenikäisten asiakkaiden elämänlaatua. Lisäksi tutkimusten mukaan panostukset mielenterveystyöhön johtavat mm. sairausetuuksien ja terveydenhuollon muun käytön vähenemiseen. Myös vaikutus työkykyyn ja työn tuottavuuteen on positiivinen. 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on siis toteutettava terapiatakuu sekä rakennettava toimivat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja sitouduttava niiden riittävään rahoitukseen. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut täytyy edelleen pitää lähellä lapsia ja nuoria. Myös opiskelijat on tunnistettava omana asiakasryhmänään. Perustason mielenterveyspalveluiden resurssit pitää turvata, ja näin vähentää painetta erikoissairaanhoitoon. 

Julia Lindholm
Aluevaaliehdokas #169
Kaupunginvaltuutettu Espoossa