Pidetään jokainen mukana yhteiskunnassa

30.3.2023

Vaikeat kokemukset opettavat sen, että vaikka kuinka huolellisesti suunnittelisi elämäänsä, odottamattomia asioita voi tapahtua. Kykymme hallita elämän kulkua on rajallinen. Vaikeita asioita läpikäyneet ymmärtävät, että joskus yhteiskunnan apu on välttämätön. Vaikeudet saavat ihmisen herkästi pohtimaan elämänsä tarkoitusta ja asioita, jotka ovat heille oikeasti tärkeitä ja merkityksellisiä. 

Sosiaalipalveluita käyttää vuosittain joka viides suomalainen ja jokainen jossain elämänsä vaiheessa. Sosiaalihuollon onnistuminen tuo ennalta ehkäisevää ja myös taloudellisesti merkittävää panosta sote-alueelle ja ihmisten hyvinvointiin.

Sosiaalihuolto tarjoaa lapsiperheille, työikäisille ja ikäihmisille palveluita, joilla pyritään lisäämään ihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Lisäksi sosiaalihuoltoon kuuluvat erityislainsäädännön perusteella muun muassa lastensuojelu, vammaispalvelut, kuntouttava työtoiminta sekä päihde- ja riippuvuustyö.

On syytä muistaa ja ymmärtää, että meistä jokainen on todennäköisesti jossain vaiheessa erittäin haavoittuvainen, eikä tältä suojaa mikään sosioekonominen tausta.

Parhaimmillaan sosiaaliturva vähentää tuloeroja, poistaa köyhyyttä, helpottaa kriiseissä pärjäämistä ja edistää sitä kautta yhteiskuntarauhaa.

Sosiaalityö on asiakas- ja asiantuntijatyötä, jonka tavoitteena on lieventää elämäntilanteiden vaikeuksia, vahvistaa toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. Sosiaalityötä tehdään yksilön, perheen ja yhteisön tuen tarpeesta käsin. Työskentelyssä rakennetaan palvelujen kokonaisuus, joka sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta.

Huolestuttava tosiasia on, että sosiaalihuollon palvelut ovat ylikuormittuneet, asiakasmäärät kasvaneet kohtuuttomiksi ja työntekijät uupuneet työtaakan alle. Sosiaalitoimiston asiakaskunnassa näkyy päivittäin mielenterveyden kriisi ja ihmisten pahoinvointi, jotka eivät siis ole vain vaalikeskusteluissa heitettyjä abstrakteja aiheita vaan täyttä totta.

Sosiaalityötä tekevät ovat todellisia arjen sankareita, joskus heitä on sanottu myös arjen enkeleiksi. Arvostan teitä suuresti! Sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät kouluttautuvat usean vuoden ajan ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa, ja tämä tulisi näkyä myös tilipäivänä.  Sosiaaliohjaajien ja sosiaalityöntekijöiden palkkataso on valitettavan matala. Työ on vaativaa, ja useat tekevät sitä virkavastuulla. Sosiaalihuollossa käytetään merkittävää julkista valtaa, ja joudutaan välillä tekemään ihmisten perusoikeuksiin puuttuvia päätöksiä. Asiakasmitoitus parantaisi asiakkaiden sekä työntekijöiden asemaa. Työntekijän olisi näin mahdollista käyttää enemmän aikaa jokaisen asiakkaan kohdalla sekä luoda luottamuksellinen ammatillinen suhde asiakkaaseen. Toki tulee huomioida myös se kuinka erilaisia asiakkuudet ovat. Osa asiakkaista pärjää kevyemmällä tuella ja ohjauksella, mutta sitten on paljon asiakkaita, jotka hyötyvät tiiviistä työskentelystä tai perheen/asiakkaan tilanne on hyvin kriisiytynyt. Jokaisen asiakkaan tulee saada oikea aikaista ja hänelle sopivaa tukea. Nyt on siis syytä huomioida asiakasmitoitus ja korjata palkkaus työnvaativuuden mukaisesti ja vahvistaa jokaisen työhyvinvointia. Työolosuhteita on kehitettävä suunnitelmallisesti, vaikuttavasti ja pitkäkestoisesti. 

Sivistyksemme mitataan sillä, miten hyvin me arvostamme tosiamme, hyväksymme erilaisuutta ja kuinka hyvin huolehdimme apua tarvitsevista.

Ketään ei jätetä! 

Kaisa Alaviiri
eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa