Suomi sujuvaksi työelämässä

29.4.2021

Suomessa asuvat maahanmuuttajat työllistyvät kantaväestöä heikommin. Lisäksi lähitulevaisuudessa Suomen työmarkkinat tarvitsevat työvoimaa ulkomailta. Työllistymisen keskeisessä roolissa on suomen kielen osaaminen. On olemassa aloja, esimerkiksi IT-sektori, missä voi työllistyä englannin kielen osaamisella ja suomen kielen taito ei ole kriittinen työn teon näkökulmasta. Toisaalta on aloja, missä kielen osaamista tarvitaan enemmän, kuten sosiaali- ja terveydenhoidon alalla.

Aika usein työhakemuksissa lukee ”sujuva suomen ja englannin kielen taito”. Muotoilu kielen taidoista on epämääräinen. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa ”sujuva”? Minkälaisia kriteerejä sovelletaan työnhakijaan kielen arvioinnissa ja millä perusteella? Kielen osaamisen taidon tulee olla ”riittävä” eli työntekijä pystyy soveltamaan ammattitaitoa työssä ja työn laatu ja turvallisuuskriteerit tyydyttävät.

Opetushallituksen sivulla voi lukea, että on olemassa YKI-todistus, ja sillä voit osoittaa virallisesti kielitaitosi. YKI-tutkintojärjestelmä on Suomen valtion virallinen kielitutkintojärjestelmä, jonka todistuksia voit käyttää moniin tarkoituksiin esimerkiksi työn tai opiskelupaikan hakemiseen, Suomen kansalaisuuden hakemiseen, kielitaidon tason osoittamiseen työnantajalle.

Yllättävän harvoin työhakemuksissa käytetään YKI-standardia kuvailemaan toivottua kielitasoa työtehtävää varten. Selkeät ja mitattavat kielikriteerit antavat tasavertaisuutta hakijoille ja estävät syrjäytymistä työhakuprosessissa. Lisäksi se antaa työnhakijoille ymmärrystä, mitä todistusta ja kursseja tulee suorittaa, jotta pääsee töihin.

On tärkeää ymmärtää, että tarvitaan yhteiset pelisäännöt työelämässä ja riittävä määrä suomen kielen kursseja, missä voi suorittaa tarvittavan kielitason ja saada todistuksen. Tällä hetkellä on aika niukasti tarjolla paikkoja, missä voidaan opiskella akateemisen tason suomea, jotta pärjätään ammatteissa, joissa kieliosaamisen tarvitsee olla korkea, esimerkiksi sairaanhoitaja, psykologi, psykoterapeutti.

Elizaveta Tilli