Tavoitteena vastuullinen Espoo

18.3.2021

Hankitaan eettisesti – kehitetään vastuullisesti - kunnioitetaan lähiluontoa

Hankitaan Eettisesti
Järkevän kuntatalouden taustalla tulee perustat olla kunnossa. Hankintojen ja niiden kautta sopimusten kautta rahat ohjautuvat eri toimintoihin. Kilpailutusten avulla määritellään ja etsitään kustannustehokkaita toimintamalleja tarpeisiin.

Julkisen hankinnan osaamista ja ennen kaikkea sen ymmärrystä olisi lisättävä myös päättäviin elimiin. Perusymmärrys siitä, mitä hankkeiden valmistelussa tulee huomioida, miten on mahdollista kehittää palveluja ja samalla saavuttaa säästöjä tulisi olla tiedossa kaikilla hankintapäätöksiin ja valmisteluihin osallistuvilla tasoilla (tai tahoilla). Suurien julkisten organisaatioiden hankinnan kehittäminen tulisi olla systemaattista, suunnitelmallista ja rakenteellista. Hankinnan kehittämisen panostuotos on erinomainen: tarvittavat panokset ovat melko pieniä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, toimii tässäkin asiassa, lisäksi on hyvä muistaa, ettei kiire ei ole koskaan julkisten hankintojen ystävä.

Hankkeita tulisi edistää kokonaistaloudellisesti parhaalla tavalla, vastuullisesti ja eettisiä arvoja kunnioittaen. Palveluita ei tulisi koskaan ulkoistaa vain ulkoistamisen vuoksi, vaan ulkoistamisessa tulisi aina miettiä, mikä on oikeasti paras vaihtoehto ja mikä on palvelun kokonaishinta. Jos jatkuva laadun valvonta ja puutteista reklamoinnin hinta syö saavutetut säästöt, kuka siinä voittaa? Entä, jos alihankkija ei kohtele työtekijöitään inhimillisesti, keneen syyttävä sormi helposti osoittaa alihankkijan sijaan?

Jatkuvaa sopimusten laadunvalvontaa tulee pystyä tekemään ja varmistamaan siten, että Kaikki Espoolle hankitut palvelut tuotetaan eettisesti ja ihmisarvoja kunnioittaen.

Espoossa hankintatoimea on viimevuosina kehitetty oikeaan suuntaan ja palkittukin siitä. Hankintatoimi kuitenkin kehittyy koko ajan ja tätä kehitystyötä tulee jatkaa edelleen, sekä vahvistaa hankintaosaamista kaikilla organisaation tasoilla.

Kehitetään kaupunki infraa vastuullisesti
Raideliikenne on yksi Espoon infrankehityksen kulmakivi tällä hetkellä. Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä, Ratahanke toteutetaan yhteisrahoitteisena hankkeena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kanssa Leppävaarasta – Kauklahteen (arvioitu valmistuminen 2028). Muitakin ratahankkeita on Espoossa jo käynnissä; Länsimetron laajennus Kivenlahteen (arvioitu valmistuminen 2023) ja poikittaisliikennettä parantava Raidejokeri (arvioitu valmistuminen 2024), joka siirtää 550 linjan raiteille, pois muun liikenteen seasta.

Muun julkisenliikenteen kehittäminen näiden raidehankkeiden tukemiseksi on tärkeää niin, että kaupunkikeskusten välillä ja syöttöliikenne pientalovaltaisille alueille toimii. Yksityisautoilu on tärkeää espoolaisille, välimatkat ovat joillekin pitkiä ja kaikkialle ei vaan pääse julkisilla, eikä tarvitsekaan. On tärkeää panostaa liityntäpysäköintipaikkojen lisäämiseen, jotta julkisen liikenteen käyttö ja yksityisautoilu voidaan yhdistää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla ja lisätä näiden miellekyyttä, kuitenkaan unohtamatta panostusta myös kevyenliikenteen väyliin.

Kaavoitus lähiluontoa kunnioittaen
Kaavoittamista tulee kehittää niin, että kaupunkikeskusten ympäristö voidaan kaavoittaa tiiviimmin hyvien julkisten yhteyksien läheisyyteen ja rauhoittaa pientalovaltaiset alueet tehorakentamiselta.

Espoossa on luonto lähellä, kaikkialla. Espoossa on lisäksi kuusi Natura 2000-aluetta: Bånbergetin aarnialue, Espoonlahti–Saunalahti, Laajalahden lintuvesi, Matalajärvi, Nuuksio sekä Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät. Nämä alueet ja niiden lähialueet tulee ehdottomasti rauhoittaa raskaalta rakentamiselta ja pitää kuntalaisten virkistyskeitaina.

Esimerkkinä suunnitella oleva Hepokorvenkallion datakeskushanke Matalajärven Natura-alueen kupeessa, jonka toteuttamista pitää todellakin arvioida uudelleen. Näille hankkeille pitää löytyä alueita, jossa ei tuhota tai altisteta korvaamatonta luontoa.

Mikäli halutaan muutosta kuntavaikuttamiseen, sinulla on siihen mahdollisuus vaikuttaa, äänestämällä.

Jaana Arvo, Hankintapäällikkö
https://www.facebook.com/JaanaArvo