Ilkka Taivassalo

Ilkka Taivassalo – matkalla valtuustoon!

Perheellinen, 36-vuotias sopimuspalokuntalainen, pelastusalan vaikuttaja, intohimoinen kellokeräilijä ja ammattiylpeydellä varustettu kiinteistöpäällikkö hakee kaupunkilaisten luottamusta valtuustoon edistämään espoolaisten asioita. 

Minulle keihäänkärkiasioita ovat pelastuslaitoksen kehittäminen ja sen toimintaedellytysten turvaaminen, seura- ja yhdistystoiminnan kehittäminen, yrittäjien ja yritysten lupaviidakon keventäminen sekä kaupungin ja kaupunkilaisten järkevä talous. Kokoomuksen vaaliohjelmasta minulle ominta on järkevä ja yhteiskunnallisesti merkittävä tavoite: ”Ennen jakamista, pitää tehdä jaettavaa.” Terve talous on paras väline hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Pelastustoimi
SOTE tulee, ja pelastustoimi uhkaa jäädä taka-alalle. Riittävätkö rahat jatkossa siihen, että ambulanssi tulee, kun on hätä, tai saapuuko paloauto kolarin jälkeen auttamaan? Pelastuslaitoksen rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava myös jatkossa ja Espoolle edullisen vpk-toiminnan jatkuvuuteen on panostettava.

Seura- ja yhdistystoiminta
Espoolaisissa liikuntaseuroissa, joita on yli 300, suurin osa lapsista, nuorista ja aikuisista saa mielekästä tekemistä. Seuroissa ja yhdistyksissä tehdään valtava määrä vapaaehtoistyötä. Tätä toimintaa on syytä jatkossa edelleen kehittää ja tukea Espoossa mahdollisimman hyvin niin rahoituksen kuin innovaatioidenkin näkökulmasta.

Yrittäjät ja yritykset
Espoossa yritykset luovat vetovoimaa ja kantavat taloutta pitkälle. Jatkossa näkisin, että erilaisia lupakäytänteitä ja byrokratiaa on syytä vähän yksinkertaistaa, jotta paperityöt eivät ole yritystoiminnan laajenemisen esteenä. Lisäksi on syytä tunnistaa ne yritykset, jotka tarvitset koronapandemian vuoksi Espoon tukea. Yhdenkään elinvoimaisen yrityksen ei tarvitse kaatua tämän viruksen takia.

Kaupunkilaisten talous
Järkevä talous pitää palvelut pyörimässä ja antaa mahdollisuuden kasvulle ja kehittämiselle. Kaupungin oman talouden lisäksi myös espoolaisten ihmisten talous on merkittävässä asemassa mm. hyvinvoinnin ja elämänlaadun mahdollistajana. Espoo voi auttaa espoolaisia omassa taloudessaan merkittävästi paremmin ja tehokkaammin kuin nykyään.

Haastan heti alkuun kaikki kuntalaiset uurnille ja antamaan oman äänensä yhteiseen tekemiseen.

Ilkka Taivassalo

https://www.facebook.com/ilkkavaltuustoon
https://www.linkedin.com/in/ilkka-taivassalo/
https://www.instagram.com/herra_taivassalo/
https://twitter.com/ITaivassalo
www.ilkkataivassalo.fi