Blogi

Summertime – when the voting is easy...

Unlike the title says, I think that the voting will be nothing but easy in the communal / city council elections throughout Finland on this coming summer, the 13th of June. As a city council candidate…

Läkkitorista saa halutessamme viihtyisämmän heti

Meidän ei tarvitse jäädä odottaamaan Leppävaaran isojen hankkeiden toteutumista. Läkkitori on asukkaiden yhteinen tila, jonka viihtyisyys ja turvallisuus on tärkeää. Leppävaaran asukkaat ovat…

Johtamisen muutos on keskeistä julkisella sektorilla, myös Espoossa

Muutostarpeeseen ovat vaikuttamassa kiristyvä talous, poliittinen johtaminen, päättämättömyys ja toimeenpanon puute. Poliittisen sektorin ja viranhaltijajohdon yhteistoimintaa tulisikin lisätä ja…

Kaipaammeko lisää veroja?

Nyt kun eri vaalikoneisiin pääsee tutustumaan, on helppo havaita, että me kokoomuslaiset emme ole innostuneita verotuksen kiristämisestä. Se ei merkitse sitä, että emme haluaisi parantaa yhteiskunnan…

Suomi sujuvaksi työelämässä

Suomessa asuvat maahanmuuttajat työllistyvät kantaväestöä heikommin. Lisäksi lähitulevaisuudessa Suomen työmarkkinat tarvitsevat työvoimaa ulkomailta. Työllistymisen keskeisessä roolissa on suomen…

Nuoren työttömyys hidastaa itsenäistymistä

Kesä 2020 jäi monen nuoren ansioluetteloon isona aukkona. Tuleva kesä näyttää valoisammalta, vaikka eihän siitä voi vielä täysin varma olla. Monet koronarajoituksista ovat kohdistuneet juuri nuoriin…

Turvallisuus leppävaaralaisen arjessa

Terveysturvallisuus on viimeisen vuoden aikana ollut lähes jokaisen suomalaisen mielessä ja siihen liittyvistä tunteista ja faktoista ei vielä taideta päästä eroon lähiaikoina. Turvallisuus on…

Leppävaaran keskus pohjoinen – tällainenko siitä tulee vai ei?

Kyseessä oleva alue on kaikkein merkittävin vielä auki oleva alue Leppävaaran kaupunkikeskuksen tulevaisuudelle. Suur-Leppävaaran asukasmäärä on 70 000 ja se kasvaa edelleen. Leppävaara laajana…

Pelastustoimen merkitys Espoossa

On sanomattakin selvää, että paloauton ja ambulanssin tulo onnettomuuspaikalle on erittäin tärkeää juuri silloin, kun sille on tarve. Suomalaiset luottavat erittäin paljon pelastustoimen sujuvuuteen…

Miten voit muutoksessa?

Suomessa ja koko maailmassa on sekava tilanne koronaviruksen kiertäessä ihmisten keskuudessa. Muutos vaikuttaa Espoossa konkreettisesti monellakin sektorilla. Länsimetro on kallis investointi ja nyt…

Kommunalvalet och corona

Jag är en helt vanlig men nog åkända kommunalvalkandidat från Norra-Esbo, en liten Korsbacka byn nära Oittaa friluftsområde. Jag och min make flyttade hit tjugo år sedan från Alberga. Vi bydge vårt…

Elinvoimaa, elinvoimaa, elinvoimaa

Lähdin neljä vuotta sitten kuntavaaleihin ehdolle innoissani, uutena. Halusin olla vaikuttamassa kaupunkimme ja toki myös oman kaupunginosamme kehittymiseen ja palveluihin. Teemoinani vaaleissa olivat…

Sujuva arki rakentuu toimivista palveluista ja ihmisistä

Ihmisten hyvän elämän ja arjen sekä arjessa pärjäämisen mahdollistamisen näkökulmasta kunta on tärkein julkinen toimija. Arjen toiminnan kehittäminen edellyttää kaikilla tasoilla tehtävää yhteistä…

Tavoitteena vastuullinen Espoo

Hankitaan eettisesti – kehitetään vastuullisesti - kunnioitetaan lähiluontoa Hankitaan Eettisesti Järkevän kuntatalouden taustalla tulee perustat olla kunnossa. Hankintojen ja niiden kautta sopimusten…

Kahdeksan viikon loppukiri

Kuntavaalit saivat uuden maalin kesäkuun 13. päivälle. Ehdokaslistat jätettiin eilen ja Leppävaaran Kokoomuksella on seitsemäntoista upeaa ehdokasta ehdolla! Vaalien siirtyminen nostatti kiivastakin…

Palveluiden puute näkyy lastensuojelussa

Espoossa tehtiin vuonna 2019 yhteensä 8724 lapsesta ja nuoresta lastensuojeluilmoitus. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli hieman vajaa 3000 lastan ja nuorta. Vuosi 2020 tulee näkymään varmasti…

Parempia aikoja odotellessa

Kirjoitan tätä aikana, joka on poikkeuksellinen. Pandemia on tuonut myös suomalaisten arkielämään aivan uudenlaisia haasteita ja epävarmuutta tulevaisuudesta. On todella valitettavaa, että maassamme…

Sosiaali- ja terveysala kriisissä

Viimeisen 12 kuukauden Covid19 -pandemia on muuttanut arkeamme ja aiheuttanut yhteiskuntaamme pysyviä muutoksia. Osa meistä on menettänyt työnsä ja toimeentulonsa, osa on tehnyt työtä jaksamisen…

Toimiva varhaiskasvatusjärjestelmä on avainasemassa työn ja perhe-elämän yhdistämisessä

Työssäkäyntiä ja perhe-elämää yhteensovittavat pienten lasten ja koululaisten vanhemmat muodostavat merkittävän osan kaupungin työvoimasta. Espoo, joka onnistuu tukemaan työn ja perheen…

”Kuntakummit” auttamaan lapsia ja perheitä

Lapset tarvitsevat varhaista tukea. Jos ongelmia ja pahoinvointia ei saada vähennettyä niin syrjäytyminen, kiusaaminen ja muut seuraukset vain lisääntyvät tulevaisuudessa. Jokainen syrjäytynyt nuori…